Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: 2 Kungaboken 8:1-6

"Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg”
Ordspråksboken 16:9

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 35-36
2 Petr. 1

 

 


För länge sedan arbetade jag på ett byggprojekt på min sons hus, tre timmar bort. Arbetet tog flera dagar längre än förväntat, och varje morgon bad jag att vi skulle sluta vid solnedgången. Men varje kväll var det mer att göra.

Jag undrade varför. Kan det finnas anledning till förseningen? Ett svar kom nästa morgon. Jag var och hämtade ett verktyg när telefonen ringde och en främlings röst hördes: "Din dotter har skadats i en olycka. Du måste komma omedelbart. Hon bodde nära min son, så det tog bara fjorton minuter att komma dit. Om jag hade varit hemma så hade jag varit tre timmar längre bort. Jag följde ambulansen till sjukhuset och tröstade henne före operationen. När jag satt med hennes hand i min, så insåg jag att om mitt projekt inte hade försenats, så skulle jag inte ha varit där.

Våra ögonblick har Gud i kontroll. Detta var upplevelsen av en kvinna vars son Gud hade uppstått genom profeten Elisa (2 Kung. 4: 18-37). Hon lämnade landet på grund av hungersnöd och återvände senare för att be för sitt land inför kungen. Vid det ögonblicket talade konungen med profetens tjänare Gehazi. ”Precis som Gehazi berättade för kungen om hur Elisa hade uppväckt” hennes son, kom kvinnan in (8:5). Hennes begäran beviljades. Vi vet inte ens vad nästa sekund ger, men Gud är nådig att kunna använda varje situation för något gott. Må Gud ge oss nåd att gå med honom förväntansfulla inför de möten Han har med oss i dag. –James Bank


VÅRA LIV ÄR SÄKRARE I GUDS HÄNDER ÄN VÅRA.