Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Mika 7:1-7

"Men jag, jag skall skåda efter Herren, jag skall hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig.”
Mika 7:7

Bibeln På Ett År:

Mika 6-7
Uppenbarelseboken 13

 

 


Mitt favoritfotbollslag hade förlorat åtta matcher i rad när jag skriver detta. Med varje förlust blir det svårare att tro att de har någon chans denna säsong. Deras tränare har gjort förändringar varje vecka, men det har inte resulterat i någon vinst. När jag talar med mina kollegor, brukar jag skämta att endast viljan att få ett annat resultat inte är någon garanti för det. ”Hopp är inte en strategi”, brukar jag säga.

Det är sant gällande fotboll. Men i våra andliga liv, gäller motsatsen. Det gäller inte bara att hoppas på Gud som en strategi, utan vi måste i tro klamra oss fast till Honom i tillit och tro ska vara vår strategi. Denna värld gör oss ofta besvikna, men hopp kan förankra oss i Guds sanning och kraft under turbulenta stunder.

Mika förstod denna veklighet. Han var bedrövad över hur Israel hade vänt sig från Gud. ”Ve mig! … De fromma är försvunna från jorden, ingen bland människorna är ärlig.” (7:1-2). Men fokuserade sedan på hans sanna hopp: ”Men jag, jag skall skåda efter HERREN, jag skall hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig.” (v.7).

Vad krävs för att behålla hoppet i svåra tider? Mika visar oss: iakttagelse, väntan, bön och åminnelse. Gud hör våra rop även när vår situation är oss övermäktig. Att hålla oss fast vid Honom i hopp i dessa stunder är vår strategi, den enda strategin som kommer hjälpa oss genom livets stormar. —Adam Holz


Fader, Du har lovat att vara ett ankare för våra hjärtan när våra omständigheter är modfällande. Hjälp oss att ropa i tro och hopp till dig, med förtröstan att Du hör våra hjärtans rop.


VAD BEHÖVS FÖR ATT BEHÅLLA HOPPET UNDER SVÅRA STUNDER: IAKTAGELSER, VÄNTAN, BÖN OCH PÅMINNELSE OM HANS TROFASTHET.