Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Psaltaren 50:8-15

"Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig”
Psaltaren 50:15

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 37-39
2 Petr. 2

 

 


Läkaren såg inte bekymrad ut trots att hon pratade med min man om hans senaste cancerdiagnos. Leende erbjöd hon ett förslag: starta varje dag med att tacka.”För minst tre saker”. Dan accepterade, då han visste att tacksamhet öppnar våra hjärtan för Guds godhets uppmuntran.

Så Dan börjar varje dag med tacksägelse: Tack Gud, för en god nattsömn. För min rena säng. För solsken. För frukost. För ett leende på mina läppar.

Varje ord är från hjärtat. Men är det så trivialt? Är vår tacksamhet för livets små detaljer så viktiga för Gud? I Psalm 50 ger Davids huvudmusiker Asaf ett tydligt svar. Gud har ”Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina fållor” (vers 9). Istället för de en gång formella israeliska offer av tacksamhet, vill Gud att Hans folk ska ge honom sina hjärtan och liv i tacksamhet (vers 14, 23)

Precis som min man upplevt, hjälper helhjärtad tacksamhet oss att växa som människor. Så när vi kallar på Herren vid våra bekymmer och att ”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig ”(vers 15). Betyder det då att Dan kommer att helas, andligt och fysiskt, under sin tvååriga behandling? Eller är det inte förrän efter den här livstiden? Vi vet inte. Men för närvarande gläder det Dan att visa Gud att han är tacksam för Hans kärlek och allt vad den innebär: Frälsaren, Helaren och Vän.

–Patricia Rayborn


VILKEN VERS GER DIG TRÖST I PRÖVNINGENS STUND?