Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Romarbrevet 12:9-21

"Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.”
Romarbrevet 12:12

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 40-41
2 Petr. 3

 

 


Diane lyssnade undertiden på de övriga i gruppen som bad om förbön för sina familjemedlemmar och vänner som hade problem eller var sjuka. Själv hade hon en nära och kär som kämpat med ett missbruk under många år. Men Diane höll tyst om detta då hon inte orkade med att se folks häpna miner och svara på följdfrågorna eller råden, som så ofta följde då hon berättat om detta. Hon kände att det var bäst att hålla detta osagt. Andra förstod helt enkelt inte hur hennes nära och kär kunde vara en troende och ändå dagligen kämpa med denna typ av problem.

Även om Diane inte delade med sig av detta med gruppen, hade hon några få förtroendefulla vänner som bad med henne. Tillsammans bad de att Gud skulle befria hennes kära från missbruket en gång för alla, så att han kunde uppleva friheten i Kristus—och att Gud skulle skänka Diane frid och tålamod som hon behövde. Under det att de bad, fann hon tröst och styrka från hennes relation med Honom.

Många av oss har uppriktigt bett, uthålliga böner som verkar förbli obesvarade. Men vi kan lita på att Gud verkligen bryr sig och att Han hör alla våra böner. Han manar oss att fortsätta att vandra nära Honom, ”glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.” (Rom. 12:12). Vi kan luta oss mot Honom.

—Alyson Kieda


Herre, Ditt ord manar oss att be kontinuerligt. Hjälp oss att vara uthålliga i bön och gör oss till trofasta bedjande trossyskon.


LÅT OSS DÄRFÖR MED UPPRIKTIGT HJÄRTA GÅ FRAM I FULL TROSVISSHET. HEB. 10:22