Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Matteus 7:24-27

"Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan”
Matteus 7:24

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 33-34
1 Petr. 5

 

 


Förra sommaren reste min man och jag till Fallingwater, ett hus på landsbygden i Pennsylvania, designat av arkitekten Frank Lloyd Wright 1935. Jag hade aldrig sett något liknande. Wright ville skapa ett hem som steg fram naturligt ur landskapet, som om det kunde ha vuxit där. Och han fullbordade sitt mål. Han byggde huset runt ett befintligt vattenfall, och dess stil speglar de närliggande klipporna. Vår guide förklarade vad som gjorde byggnaden säker: ”Den vertikala kärnan i huset,” sade hon, ”vilar på stenblock.”

När hon hörde hennes ord, kunde jag inte låta bli att tänka på Jesu ord till sina lärjungar. Under Bergspredikan berättade Jesus för dem att det han undervisade skulle vara den säkra grunden för deras liv. Om de hörde Hans ord och använde dem i praktiken, skulle de kunna motstå stormar. De som hörde men inte lydde, skulle däremot vara som ett hus byggt på sand (Matteus 7: 24-27). Senare återgav Paulus denna tanke och skrev att Kristus är grunden, och vi måste bygga på den för att vår gärning ska bestå (1 Kor 3:11).

När vi lyssnar på Jesu ord och lyder dem, bygger vi våra liv på en stadig, berggrund. –Amy Peterson


Gud, hjälp oss att höra och lyda Jesu ord!


VILKEN GRUND BYGGER DU DITT LIV PÅ?