Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Lukas 2:8-20

"Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.”
Lukas 2:19

Bibeln På Ett År:

Habackuk 1-3
Uppenbarelseboken 15

 

 


Under åren som Oswald Chambers undervisade på the Bible College i London (1911-15), chockerade han ofta sina studenter med det han sade under sina föreläsningar. En ung kvinna förklarade hur Chambers ofta blev bombarderad av frågor och mothugg vid måltider, eftersom diskussioner var förbehållna denna tidpunkt. Hon minns hur Oswald ofta bara smålog och sade ”Lämna det nu, jag återkommer till det senare.” Han uppmanade dem att begrunda ämnena och tillåta Gud att uppenbara Sin sanning till dem.

Att fundera på något, är att koncentrera sig och tänka djupt på det. Efter händelserna som ledde till Jesu födsel i Betlehem och dess följande uppenbarelse av änglar och hur herdar kom för att se Messias, ”Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.” (Luk. 2:19). Nya Testamentet forskare W.E. Vine sade att begrunda betyder att ”samla ihop, rådslå, lägga ihop med tanke på omständigheterna” (Expository Dictionary of New Testament Words).

När vi kämpar med att förstå vad som händer i våra liv, har vi Marias underbara exempel på vad det betyder att söka Gud och Hans visdom.

När vi, likt henne, accepterar Guds ledning i våra liv, har vi mångahanda nya saker om Hans kärleksfulla ledning att uppskatta och begrunda i våra hjärtan. —David C. McCasland


Fader, led oss genom Din Helige Ande under det att vi begrundar Din stora kärlek och omfamnar Din plan för våra liv.


TA REGELBUNDET TID TILL NÅGRA MINUTER AV STILLA BEGRUNDAN UNDER DENNA HEKTISKA TID TILL ATT LYSSNA IN VAD GUD VILL SÄGA DIG.