Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Psaltaren 91 :1-6

" Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. ”
Psaltaren 91:15

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 20-21
Jakobsbrevet 5

 

 


När Sues föräldrar skilde sig då hon var liten, resulterade beslutet över hennes omvårdnad i att hon blev placerad i ett barnhem för en tid. Hon blev mobbad av de äldre barnen där, så hon kände sig övergiven. Hennes mor besökte Sue endast en gång i månaden och hon fick knappast se sin far. Det var först efter flera år som hennes mor berättade för henne att barnhemmets regler hindrade henne från att besöka Sue oftare. Hon hade stått vid staketet varje dag i hopp om att få se en glimt av henne.

”Ibland” sade hon, ”Jag ville bara se då hon lekte i trädgården, bara för att försäkra mig om att du mådde bra.”

När Sue berättade om detta, påminde det mig om Guds kärlek. Ibland känner vi oss övergivna och ensamma i vår kamp. Vilken tröst det är att veta att Gud vakar över oss hela tiden! (Ps. 33:18) Även om vi inte kan se honom, så finns Han där. Som en kärleksfull förälder, Hans ögon och Hans hjärta finns hela tiden med oss vart än vi går. Till skillnad från Sues mamma, så kan Han agera när som helst.

Psalm 91 beskriver Guds beskydd, befrielse och välsignar Sina barn. Han är mer än en tillflykt och skydd. När vi tar oss igenom de mörka perioderna i våra liv, så tröstar denna kunskap oss att den allsmäktige Herren vakar över oss och är verksam i våra liv.

”...och jag svarar honom” Han förklarar ”Jag är med Honom i nöden och jag ska rädda honom…”(v.15). –Leslie Koh


Fader vi tackar dig för att du ständigt vakar över oss och ser till våra behov.


VÅR HIMMELSKE FADER ÄR ALLTID NÄRA DE SINA.