Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Johannes 14:15-26

" Helige Ande… han ska lära er allt vad jag har sagt er.”
Johannes 14:26

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 22-23
1 Petr. 1

 

 


En ryggskada gjorde så att Marty blev förlamad, han bestämde sig för att återgå till sina studier, för att kunna få sin examen. Martys mor, Judy hjälpte till att förverkliga hans mål. Hon satt ständigt hos honom under alla föreläsningarna, förde anteckningar och hjälpte till med alla praktiska problem. Hon var även med honom på podiet när han tog emot sitt examensbevis. Det som annars hade varit omöjligt blev möjligt genom den ständiga praktiska hjälpen från hans mor.

Jesus visste att hans följeslagare behövde liknande hjälpinsatser, före sin Himmelsfärd berättade Han om sin stundande bortgång. Han sade att de skulle få en annorlunda kontakt med Gud genom den Helige Ande. Anden skulle ständigt vara tillgänglig hjälpare, en lärare och en vägledare, som även skulle ha sin boning i dem. (Joh 14:17, 26). Jesu lärljungar skulle få Guds hjälp inifrån, varvid de kunde uthärda det de inte kunde rå över, då de spred ut de Goda Nyheterna (evangeliet). Vid svårigheter skulle Anden påminna dem om allt som Jesus hade undervisat om (v.26): Oroar er inte… Älska varandra. Jag är uppståndelsen och Livet!

Går du genom något som du inte rår över? Du kan alltid lita på

Andens ständiga hjälp. Om Guds Ande få verka i ditt liv så blir Gud ärad. –Jennifer Benson Schildt


Tack Fader för att Du är ständigt med mig och som bevis på detta har vi Din Helige Ande boende inom oss.


ANDEN TRÄDER IN NÄR VI INTE KAN OCH FÖRMÅR.