Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: 2 Korinthierbrevet 1:8-11

" Till Honom står vårt hopp att han även i fortsättning skall rädda oss”
2 Korinthierbrevet 1:10-11

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 16-17
Jakobsbrevet 3

 

 


Ett stort akademiskt arbete väntade på mina insatser, och jag var osäker på om jag skull hinna att slutföra i tid. Mitt i min oro fick jag tre meddelanden från vänner som ville uppmuntra mig. Var och en av dem utryckte ”Gud ledde mig till att tänka på dig när jag bad.” Jag blev ödmjukt uppmuntrad över att mina vänner som ville kontakta mig utan att veta vad jag gick igenom. Jag tror att Gud använda dem som kärleksfulla budbärare.

Aposteln Paulus kände till bönens möjligheter, när han skrev till församlingen i Korint. Han skrev att Gud skulle fortsätta att hjälpa dem i sin nöd ”...när också ni hjälper oss med er förbön”.(2 kor 1:10-11)Och när Gud svarade på deras böner, Så skulle han bli ärad av människors tacksägelse för ”...att tacka Gud för oss, för den nåd vi har fått” (v.11)

Mina och Pauli vänner var engagerade i församlingens förböner, vilket Oswald Chambers kallade för” dolt uppdrag som ger frukt som förhärligar Gud” När vi helt inriktar oss på Jesus, inser vi att han håller på att forma oss och visar oss på hur vi ska be. Han ger oss förmågan att be för våra vänner, familjen och även för främlingar.

Har Gud i ditt hjärta visat på någon som du bedja för.?

–Amy Boucher Pye


Herre vi tackar Dig för att Du ständigt och jämt kan komma till Dig i bön. Både för oss själva och för andra.


GUD HÖR BÖNER FRÅN SITT FOLK.