Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Filipperbrevet 1:12-18

"..att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet”
Filipperbrevet 1:12

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 14-15
Jakobsbrevet 2

 

 


När bron till staden Teckiman i Gahna översvämmades så blev innevånarna i New Krobo på andra sidan floden Tano isolerade. Medlemmar i Pastor Samuel Appias församling blev också drabbade genom att de bodde på felsida om floden.

Mitt i krisen försökte Pastor Sam utöka församlingens barnhem för ta hand om föräldralösa barn.

Så pastor Samuel lade allt i bön. Församlingen höll då friluftsgudstjänster tvärs över floden i New Krobo. Kort därefter förrättade man troendedop för nyfrälsta. En ny församling bildades. Men inte bara det, New Krobo hade också möjlighet till att ta hand om föräldralösa barn som väntade på att få ett hem. Gud fortsatte Sitt expansiva arbete mitt svårigheterna.

När aposteln Paulus befann sig i svårigheter, beklagade han sig inte över sin situation. I ett mäktigt brev till församlingen i Filippi skrev han. ”Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet ”( Fil.1:12)Paulus märkte hur hans budskap, genom hans fångenskap, hade nått fram till ”hela pretoriet” (Kejsarens garde)De hade lärt känna Jesus. (v.13). Och även andra hade tagit till sig de goda nyheterna om Jesus(v.14).

Trots hinder så fann pastor Sam och aposteln Paulus att Gud visade dem vägar till arbete även under svårigheter. Vad kan Gud göra mitt i vår besvärliga situation idag? –Tim Gustavsson


Fader, oavsett var vi än befinner oss och vilka omständigheterna än är , så kan vi räkna på Dig och Din hjälp. Tack !


GUD ÄR VERKSAM MITT I ALLA OREDA. BIBELN INTYGAR OM ATT GUD ÄR I KONTROLL OCH ALLTID VERKSAM.