Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Psaltaren 95:1-7

"Låt oss träda fram inför hans tacksägelse…, för Herren är en stor Gud...”
Psaltaren 95: 2-3

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 3-4
Hebreerbrevet 11:20-40

 

 


Bland tusentals kort med tryckta meningar och hälsningar kan det finnas något av det mest ”hjärteknipande” när ett enkelt påstående är skrivet ”Tack för att du finns!” Om du får ett sådant kort förstår du att någon tänker på dig, inte för att du gjorde något särskilt för personen utan för att du är omtyckt för den du är .

Jag undrar om det finns den uppfattningen, som bör visa oss på det bästa sättet att säga: ”Tack så mycket!” till Gud. Jag är säker på att det finns tillfällen när Gud är delaktig i våra liv på ett påtagligt sätt och vi säger ungefär så här, ”Tack Gud för att jag fick det där jobbet ”Men för det mesta kan man enkelt säga ”Tack så mycket Gud för att du finns.”

Det finns verser som i 1 Krönikeboken 16:34: ”Tacka HERREN, för Han är god, evig är hans nåd.” Tack Gud för Den Du är, som är god och kärleksfull. I Psalm 7:17 ”Jag vill tacka HERREN för Hans rättfärdighet…” Tack Gud för Den Du är som är någon Helig. Och” Låt oss träda fram inför hans tacksägelse… för HERREN är en stor Gud , en stor Kung över alla gudar.” (Ps. 95:2-3).

Vem Gud är, så är det tillräckligt skäl för att stanna upp med vad vi gör och då prisa och tacka Honom. Tack Gud för att Du finns! –Dave Branon


Tack Fader till Din kärlek till oss och hjälp oss visa vår kärlek till Dig genom vår lydnad.


DET FINNS ORÄKNELIGA SKÄL ATT TACKA DIG OCH FÖR ATT DU FINNS.