Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Markus 1:40-45
"Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom”

Markus 1:41


Bibeln På Ett År:
Hesekiel 5-7
Hebréerbrevet 12

 

 


Doktor Paul Brand var under 1900-talet den förste Missionsläkaren som kom till Indien. Han såg genast människorna som var märkta av sjukdomen Spetälska. Vid ett tillfälle rörde han vid en patient för att försäkra honom att behandling var möjlig. Tårar strömmade ned för mannens ansikte. Någon, som var ledsagare förklarade tårarna för Dr. Brand med att säga ”Du rörde vid honom och ingen har gjort detta på flera år. Tårarna är glädje tårar” (spetälska smittar inte).

Tidigt i Hans missionsgärning, närmade sig Jesus en man med spetälska, som var en stämpel sedan gamla tider på att hudsjukdomen var smittosam. På grund av sjukdomen var mannen hänvisad att bo utanför staden enligt lagen från Gamla Testamentet. Om den sjuke mannen händelsevis kom för nära de friska människorna, så måste han ropa ”Oren, oren” så att folk kunde undvika honom. (3 Mosebok 13:45-46). Detta blev för mannen att det hade gått månader och år utan någon mänsklig kontakt. Fylld med medlidande räckte Jesus ut sin hand och rörde vid mannen. Jesus hade makt och auktoritet till att bota människor med endast ett ord (Mark. 2:11-12). Men när Jesus förstod att mannen vars fysiska sjukdom gav honom ett utanförskap och kände sig avvisad. Hans beröring försäkrade mannen att han inte var ensam utan accepterad.

När Gud ger oss möjligheter kan vi visa nåd och medlidande med en vänlig gest, som visar på respekt och människovärde.

–Lisa Samra


ATT HA OMSORG FÖR ANDRA INNEBÄR EN MEDLIDANDE ATTITYD.