Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Romarbrevet 14:1-13

"Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen”
Romarbrevet 14:19

Bibeln På Ett År:

Jeremia 20-21
2 Timotheosbrevet 4

 

 


Jag minns att min pappa pratade om hur svårt det var att gå i från dispyter om tolkningar av Bibeln. Som kontrast erinrade han istället om hur bra det var, när båda parter enades om att vara oense.

Men är det verkligen möjligt att lägga åt sidan oförenliga skillnader när så mycket verkar vara på spel? Det är en av de frågor som aposteln Paulus besvarar i sitt brev till romarna. Då han skrev till sina läsare, som fångats i de sociala, politiska och religiösa konflikterna, föreslår han olika sätt att finna gemensam grund även under de mest polariserade förhållandena (14: 5-6).

Enligt Paulus är att enas om att vara oense, ett sätt att komma ihåg att var och en av oss också kommer att svara gentemot Herren, inte bara för våra åsikter utan också för hur vi behandlar varandra i våra skillnader (vers 10).

Konfliktvillkor kan faktiskt bli tillfällen att komma ihåg att det finns några saker som viktigare än våra egna idéer, ännu mer än våra egna tolkningar av Bibeln. Alla kommer vi att svara på om vi har älskat varandra, och även våra fiender, som Kristus älskade oss.

Nu när jag tänker på det, minns jag att min pappa brukade prata om hur bra är att inte bara enas om att vara oense utan att också göra det med ömsesidig kärlek och respekt.

—Mart DeHaan


Fader, gör det möjligt för oss att vara tålmodiga och snälla mot dem som inte håller med oss om något eller allt


VI KAN ENAS OM ATT VARA OENSE—MED KÄRLEK