Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Jeremia 31:16-26

"För jag ska stärka trötta själar och alla utsvultna själar skall jag mätta ”
Jeremia 31:25

Bibeln På Ett År:
Jeremia 22-23
Titusbrevet 1

 

 


Enligt legenden var Qu Yuan en klok och patriotisk kinesisk regeringstjänsteman, som levde under en tid som kallades Krigande Staters period (475-246 f.Kr.). Det har sagts att han upprepade gånger försökte varna sin kung om ett överhängande hot, som skulle förstöra landet, men kungen förkastade hans råd. Så småningom blev Qu Yuan bannlyst. När han fick höra om sitt älskade lands fall till fienden, som han hade varnat för, tog han sitt liv.

Qu Yuan liv liknar i vissa aspekter profeten Jeremias liv. Han tjänade också kungar som föraktade hans varningar, och hans land blev ödelagt. Men medan Qu Yuan gav efter för sin förtvivlan, fann istället Jeremia ett genuint hopp. Vad är skillnaden?

Jeremia visste att Herren erbjuder det enda sanna hoppet. "Det finns hopp för din framtid, säger HERREN "(Jeremia 31:17) Gud hade försäkrat sin profet. "Dina barn ska vända tillbaka till sitt land" (Jeremia 31:17). Även om Jerusalem förstördes 586 f.Kr., byggdes det senare åter upp. (Nehemiah 6:15).

Vid någon tidpunkt befinner vi oss alla i situationer som kan få oss förtvivlade. Det kan vara ett svårt besked om en sjukdom, en plötslig arbetsförlust eller en krossad familj. Men när livet slår ner på oss, kan vi fortfarande titta upp, för Gud finns på tronen! Han håller våra dagar i sina händer och han håller oss nära intill sitt hjärta. –Poh Fang Chia


Herre, Hjälp mig att älska Dig och sätta dig främst, för att Du ska göra så att allt samverkar till det bästa. Se Rom. 8:28


VÄRLDEN HOPPAS PÅ DET BÄSTA, MEN HERREN ERBJUDER DET BÄSTA HOPPET. –JOHN WESLEY