Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Nehemja 1

"O, Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön,”
Nehemja 1:11

Bibeln På Ett År:

Jesaja 50-52
1 Thessalonikerbrevet 5

 


Jag respekterar min faster Gladys frimodiga sinnelag, även om det ibland angick mig. Jag baserade det hela på nyheterna som hon förmedlade genom e-post: ”Jag högg ner ett valnötsträd igår.” Du måste också veta att min motorsågnyttjande faster är 76 år gammal! Trädet hade växt upp bakom hennes garage. När rötterna hotade att igenom cementet, förstod hon att trädet måste bort. Men hon berättade det för oss, ”Jag ber alltid innan jag företar mig ett sådant projekt.”

I sin tjänst som munskänk för den persiske kungen under Israels fångenskap, fick Nehemja nyheter om sitt folk som hade återvänt till Jerusalem. En del arbeten måste utföras. ”Jerusalems mur är nerbruten och dess portar nerbrända” (Neh. 1:3). De nedbrutna murarna innebar att de lätt kunde bli anfallna av fiender. Nehemja kände medlidande för sitt folk och ville bli engagerad. Men bön kom först, särskilt då en ny kung som hade skrivit ett brev för att stoppa försök till en återuppbyggnad i Jerusalem (Se Esra 4). Nehemja bad för sitt folk (Neh. 1:5-10), och bad Gud sedan om hjälp innan han bad kungen om tillstånd om att få återvända (v.11).

Är bön din första åtgärd? Det är alltid det bästa sättet att möta en uppgift eller prövning när som helst i livet.

—Linda Washington


Fader, Din Helige Ande påminner oss att först bedja. Hjälp oss idag att alltid göra det Din Ande leder oss till att göra.


BE FÖRST OCH AGERA SEDAN.