Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Jesaja 53:1-6

"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull ... och genom hans sår är vi helade.”
Jesaja 53:5

Bibeln På Ett År:

Jesaja 53-55
2 Thessalonikerbrevet 1

 


Taggen trängde in i mitt långfinger varvid det började blöda. Jag skrek och stönade sedan, och instinktivt ryckte jag bort handen. Men jag borde inte ha blivit förvånad: i och med att jag höll på med att trimma en taggig buske utan att ha några handskar på mig, var det dömt till att ske det som hände.

Smärtan i mitt bultande finger och blodet som rann från mitt finger, krävde en åtgärd. Och när jag letade efter ett bandage, så kom jag att tänka på min Frälsare, för soldaterna som tvingade på Jesus en törnetaggkrona. (Joh. 19:1-3). Om en tagg kan smärta så mycket, så tänkte jag, vilken vånda en hel taggkrona skulle orsaka? Och det var bara en liten del av all fysisk smärta som Han fick genomlida: En piska flådde Hans rygg. Spikar som genomborrade handleder och vrister och ett spjut genomborrade Hans sida.

Men Jesus uthärdade även andlig smärta. Vers 5 i Jesaja 53 förklarar för oss, ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” Den ”frid” som Jesajas skriver om är ytterligare ett sätt att förklara förlåtelse. Jesus lät sig bli pinad, fastspikad på ett kors och genomborrad av ett svärd samt en påtvingad törnekrona. Allt detta för att kunna ge oss frid med Gud. Hans offer, Hans vilja att dö i vårt ställe och göra det möjligt för en gemenskap med Gud. Och Han gjorde det för både dig och mig. —Adam Holz


JESUS GAV SITT LIV FÖR ATT VI SKULLE FÅ LEVA.

Share |