Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: 1 Tess 5:12-24

"Vi uppmanar er bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla."
1 Thessalonikerbrevet 5:14

 

Bibeln På Ett År:
Psaltaren 70-71
Romarbrevet 8:22-39

 


Det var en dyster vecka, jag hade känt mig trött och håglös, fastän jag inte kunde förstå varför. Mot slutet av veckan, fick jag veta att en faster var sjuk i en försämrad njurfunktion. Jag visste att jag måste besöka henne men för att vara ärlig, kände jag för att skjuta upp besöket. Men ändå tog jag mig dit till hennes bostad, där åt vi middag, samtalade och bad tillsammans. En timme senare, lämna jag hennes hem och kände jag glädje för första gången på flera dagar. Att koncentrera mig på någon annan i stället för mig själv, hade på något sätt förbättrat mitt humör.

Även psykologer har funnit att om man visar intresse för andra människor, medför det en glädje för givaren, som kommer när givaren ser mottagarens tacksamhet. En del forskare tror även att människor är avsedda till att vara generösa.

Kanske är det därför Paulus, när han uppmuntrade församlingen i Tessalonika att visa sin tro i samhället, uppmana dem att ” ...ta er an de svaga..” (1 Tess 5:14). Tidigare, hade han också citerat Jesu ord , ”Det är saligare att giva än att taga.” (Apg 20:35) När detta sades i samband med ekonomiskt givande, det kan också visas genom att man kan ge sin tid och ansträngning till andra. När vi ger, får vi en insikt i hur Gud kan förnimma Sitt givande. Vi förstår varför Han njuter av att ge oss Sin kärlek, och vi delar Hans glädje och välsignelser till andra. —Leslie Koh


GIVAREN ÄR DEN SOM FÅR MEST.