Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Nahum 1:1-7
"Herren är sen till vrede men stor i kraft”
Nahum 1:3

 

Bibeln På Ett År:
Psaltaren 68-69
Romarbrevet 8:1-21

 

 


När min vän och jag gick ut för att promenera så talade vi om vår kärlek till Bibeln. Hon överraskade mig med att säga: ”Jag tycker inte alls om gamla testamentet. All denna svåra text med krig och hämnd. Ge mig texten om Jesus istället. ”

Vi borde prata om hennes åsikt när vi läser en bibelbok som Nahum, som kanske väcker ett påstående enligt ovan. ”HERREN tar hämnd och vredgas,..” (Nah. 1:2) Ändå fyller nästa vers oss med hopp: ”HERREN är sen till vrede men stor i kraft,”(v.3).

När vi gräver djupare i ämnet om Guds vrede förstår vi att när han använder det, Han gör så alltid för att försvara sitt folk eller sitt Namn. I Sin överflödande kärlek, så söker Han rättvisa för felaktigt handlande och försoning för dem, som har vänt bort från Honom. Vi ser detta inte enbart i Gamla Testamentet, när han kallar tillbaka Sitt folk till Honom, men också i nya Testamentet, där han sänder sin Son för att offras för våra synder.

Vi kanske inte alltid förstår mysteriet av Guds personlighet, men vi kan lita på att Han inte bara utverkar rättvisa men är också en källa till all kärlek. Vi behöver inte vara rädda för honom, för han är ” God är Herren, en tillflykt på nödens dag, han känner dem som flyr till honom.” (v. 7) —Amy Boucher Pye


Gud Fader Du är god.. Du är kärleksful och nådefull. Hjälp mig att förstå mer fullt några av de mysterium av Din återlösande kärlek idag.


GUDS RÄTTVISA OCH NÅD GENOMKORSAS AV KORSET.