Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Psalm 107:1-16,35-36

"Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång”
Psalm 107:35

Bibeln På Ett År:
Psaltaren 60-62

Romarbrevet 5

 

 


Jag har alltid älskat ett stort åskväder. När jag var barn, upplevde jag en storm helt fantastisk med dunder och brak, med skyfall som föll ner. Mina syskon och jag var som tokiga och sprang runt utomhus. Vi gled och halkade på gatan. När det var dags att gå tillbaka inomhus, var vi blöta in på bara kroppen.

Det var en uppiggande stund under ett fåtal minuter– av att bli sköljd i något så mäktigt att vi kunde inte tala om vilken skräckblandad förtjusning vi hade.

Denna upplevelse får mig att minnas, Psalm 107, Bibeln jämför Guds förvandling av en ofruktbar vildmark till en ”Han gjorde öknen till en vattenrik sjö” (v 35). En sådan storm som kan förvandla en öken till en oas och det är ingen liten skur som kommer, utan ett ösregn som översvämmar varje spricka av uttorkad mark och som ger nytt liv.

Är det inte den sorts förvandling vi längtar efter? När våra liv verkar sakna något meningsfullt mål. Därför är vi ”hungriga och törstiga” och längtar efter en förvandling, som aldrig tycks komma (v 4-5), vi behöver något mer än litet förändring. Och då när våra djupt rotade vanor av synd håller oss fångna ”...i mörker och dödsskugga” (v 10-11), Så räcker det inte med en liten förändring utan ett nytt hjärta måste till.

Det är precis den sorts förvandling Gud kan ge (v 2) Det är aldrig för sent att ge vår fruktan och skam, till Honom. —Monica Brands


Fader, hjälp oss att inte bli kvar i våra synder och förtvivlan. Hjälp oss att vända oss till Dig med våra bördor, Lita på Din kärlek och kraft att skriva en ny berättelse om helande och förvandling.


GUDS KRAFT FÖRVANDLAR.