Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Nehemja 6:1-9, 15

"Muren blev färdig på tjugofemte dagen i månaden Elul, efter femtiotvå dagar”
Nehemja 6:15

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 51-53
Romarbrevet 2

 


Vi samlas varje månad för att stödja varandra med att uppdatera varann beträffande det mål, som var och en satt upp. Min vän Mary ville stoppa om sina matsalsstolar innan årets slut. Under vårt novembermöte erkände hon vitsigt hur långt hon kommit sedan i oktober: ”Det tog tio månader och två timmar att slutföra projektet.” Efter att flera månader gått utan att ha fått tag i materialet, som behövdes samt att hitta en lugn stund över från sitt krävande arbete och ta hand om småbarnens behov. Så kunde hon fullfölja sin uppgift med omstoppningen av stolarna som tog endast två timmar att genomföra.

Herren kallade Nehemja till ett ofantligt större projekt: att återställa Jerusalems murar, som legat i ruiner under många decennier (Neh. 2:3-5, 12). När han ledde folket i detta arbete, möttes de av hån, attacker, distraherande situationer och frestelser. (4:3, 8; 6:10-12). Trots allt detta utrustade Gud dem att stå stadiga, övertygade i sin gärning och slutföra den utmanande uppgiften på endast femtiotvå dagar.

Att ta sig igenom sådana hinder kräver mycket mer än personlig önskan eller mål: Nehemja drevs av förståelsen att Gud utsett honom till uppgiften. Hans känsla av mening och syfte sporrade folket att följa hans ledarskap oavsett det starka motståndet som rådde. När Gud ger oss en uppgift—oavsett om det handlar om återupprättandet av en bruten relation eller att dela med sig av det Han gjort i våra liv. Han ger oss också förmåga och styrkan som behövs för att göra och slutföra vad Han har bett om, oavsett vad som kommer i vår väg.

—Kirsten Holmberg


GUD UTRUSTAR OSS SÅ ATT VI KAN KOMMA IGENOM MOTSTÅND OCH SLUTFÖRA DET HAN KALLAT OSS TILL ATT GÖRA.