Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: 1 Samuel 25:21-35

"Håll fred med alla människor så långt det är möjligt...”
Romarbrevet 12:18

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 11-13
Jakobsbrevet 1

 

 


En gång körde jag ett antal mil för att ha ett allvarligt samtal med en arbetskamrat, som hade en lägre befattning. Jag hade tagit emot klagomål från en annan anställd, som ansåg att han var en dålig representant för vårt företag och jag var oroad över vårt rykte. Jag var tvungen att erbjuda ett betänkande, som kunde ändra hans attityd.

I 1 Samuelsboken 25 fanns en ovanlig person, som tog en stor personlig risk med att möta den framtida kungen av Israel. Det handlade om att göra ett riskfyllt val.

Abigail var gift med Nabal, vars personlighet passade med tolkningen av hans namn(”dåre”) (v 3, 25). Nabal hade vägrat att betala David och hans soldater den summa för att de hade skyddat hans boskap.

Nabals fru hörde att David planerade en dödlig hämnd på hennes familj och visste att hennes dåraktige man inte ville lyssna och ta reson. Abigail kom på en plan för att erbjuda villkor för en fredlig uppgörelse och red dit till David och övertygade honom att fundera över hämnden. (v.18-31)

Hur kunde Abigal genomföra detta? När hon i förväg skickade iväg åsnor, som var lastade med livsmedel för att förse David och hans män och på så sätt betala skulden. Hon talade uppriktigt med David. Hon påminde David med vishet om Guds kallelse i hans liv. Om han stod emot sin önskan om hämnd, så kunde Gud göra honom till kung och han behövde inte ha ”...samvetskval för min herre, att min herre spillt oskyldigt blod och tagit rätten i egna händer.” (v 31) Och David genomförde inte sin hämnd. –Elisa Morgan


KÄRE GUD HJÄLP MIG ATT FÅ VETA NÄR JAG KÄRLEKSFULLT KAN GENOMFÖRA ETT VIKTIGT SAMTAL.