Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Kolosserbrevet 3:12-17

"Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra”
Kolosserbrevet 3:13

Bibeln På Ett År:

Jeremia 40-42
Hebreerbrevet 4

 

 


År 2005 förfalskade Collins en rapport som ledde till att McGee kastades i fängelse i fyra år, och McGee svor på att han skulle göra upp med Collins när han kom ut och planerade att ”skada honom”. McGee kunde så småningom lämna fängelset, men innan han förlorade allt. Eftersom Collins skrev många förfalskade rapporter blev han avslöjad, så att han förlorade sitt arbete och även han fick sitta bakom galler.

Men i fängelset kom de båda männen till tro på Kristus.

2015 upptäckte de två männen att de arbetade i samma Kristna organisation. Collin berättar ”Jag samtalade med McGee och ärligt talat så har jag ingen förklaring men jag vill säga är förlåt mig”

Det här var det bästa jag behövde höra” sade McGee, som ödmjukt och nådefullt förlät honom. Männen kunde nu försonas efter som båda visste om den ovillkorliga kärleken och förlåtelsen från Gud, som gör oss utrustade till att ”Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra" (Kolosserbrevet 3:13)

Nu är de två bästa vänner. ”Vi har nu tillsammans detta uppdrag att låta världen få veta om du är skyldig en ursäkt till någon, lägg din stolthet åt sidan och gå o be om förlåtelse,” sade Collins. ” Men om du håller tillbaka något som är emot någon, du får bitterhet som är som att dricka gift och ha planer till att skada någon”

Gud kallar troende till leva i fred och gemenskap. Om vi har ” något ouppklarat med någon? ” vi kan lägga fram det inför Herren. Han kan hjälpa oss tillförsoning.(v.13-15, Filipperbrevet 4:6-7)

–Alison Kieda


KRISTUS GÖR OSS FRIA NÄR VI FÖRLÅTER.