Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Efesierbrevet 4:31-32
"Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder,...”
Malaki 4:6

Bibeln På Ett År:
Jeremia 43-45
Hebréerbrevet 5

 

 


Min far var en god fader och mycket respekterad och jag var en lydig son. Men jag undvek att ge min far något, då jag kunde ha givit honom mig själv.

Han var en lugn man och jag var för det mesta tystlåten. Vi kunde arbeta i timmar sida vid sida och med små försiktiga ord som vi växlade mellan oss. Han frågade aldrig och jag talade aldrig om mina djupaste önskningar och drömmar, mina hopp och rädslor.

I sinom tid vaknade jag upp ur min tystlåtenhet. Kanske insikten kom när min förste son föddes och sedan, en efter en gick mina söner ut i världen. Nu önskade jag att jag hade varit mer av son till min far. Jag tänkte på alla saker som jag kunde ha berättat för min far och allt han kunde ha berättat för mig. På hans begravning stod jag nära kistan och kämpade med mina känslor. ”det är för sent eller hur?” Min fru svarade stilla.” Ja ”

Min trygghet ligger i att vi kommer att få veta förklaring till allt i himlen och då kommer varje tår att torkas bort? (Upp. 21:4)

För troende i Jesus är döden inte slutet på kärleken, men början på en tidlös existens där vi inte mer upplever missförstånd, relationer blir helade för alltid och kärleken växer för alltid. Där sönernas hjärtan vill komma till sina fäder och fäderna till sina söner. (Malaki 4:6) –David H.Roper


Käre fader tack för Din förlåtelse och upprättad relation med Dig. Hjälp mig att återupprätta brutna relationer med andra som är nära mig.


I SIN KÄRLEK DRAR GUD OSS NÄRMARE VARANDRA .