Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Johannes 14:1-6

"I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?”
Johannes 14:2

Bibeln På Ett År:

Daniel 8-10
3 Joh.

 

 


Nyligen avled en vän som var mäklare i cancer. Då min fru och jag tänkte tillbaka på Patsy, kom Sue att tänka på att Patsy för många år sedan lett en man till tro på Jesus och hur han blivit en god vän till oss.

Vilken uppmuntran det är att minnas Patsy som inte bara hjälpte folk att hitta ett hem här i vårt samhälle, utan också hjälpte andra att hitta ett evigt hem.

När Jesus förberedde vandringen till Korset i vårt ställe, visade Han ett särskilt intresse för vårt eviga hem. Han sade till Sina lärjungar, ”jag går för att bereda plats åt er”, och påminde dem att där skulle finnas gott om plats i Faderns hus för alla som förtröstade på Honom (Joh. 14:2).

Vi uppskattar att ha ett bra hem i detta livet—en särskilt plats för vår familj att äta, sova och umgås med varandra. Men tänk hur fantastiskt det kommer bli då vi stiger in i det kommande livet och upptäcker hur Gud tagit hand om vårt eviga boende. Prisa Gud som gett oss ”...ja, liv i överflöd.” (Joh. 10:10), som även innebär Hans närvaro med oss nu och vår närvaro med Honom senare på platsen där Han iordningsställt för oss (14:3).

Att tänka på vad Gud har förberett för dem som förtröstat på Jesus som Frälsare, kan utmana oss att göra som Patsy, att vittna om Jesus för andra. —Dave Branon


Herre, även om vi längtar efter vårt eviga hem som Du förberett åt oss, må vi berätta för andra att även de kan erfara det eviga hem som Du förbereder för alla som tror på Jesus Kristus.


VEM KAN DU TALA MED IDAG OM DERAS BEHOV AV ETT EVIGT HEM OCH DEN TRYGGHET DET INNEBÄR?