Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: 2 Korinthierbrevet 1:3-11
"[Gud] som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.”
2 Korinthierbrevet 1:4

 

Bibeln På Ett År:
Psaltaren 140-142
1 Korinthierbrevet 14:1-20

 

 


Ibland kan vår resa genom livet bli så svår och utan ljusning, att vi helt enkelt känner oss övermäktiga. Under en sådan tid i min familjs liv, upptäckte min fru en ny lärdom efter att ha haft sin morgonandakt. ”Jag tror Gud vill att vi skall komma ihåg vad vi lär oss i detta mörker, när det väl ljusnar”.

Paulus beskriver samma tankegångar till Korintierna (2 Kor. 1), efter att ha beskrivit de fruktansvärda förhållanden han och hans team uthärdat i Mindre Asien. Paulus ville att Korintierna skulle förstå hur Gud kan förvandla även de mörkaste av stunder. Vi tröstas, nämner han, så att vi kan trösta andra (v. 4). Paulus och hans team lärde sig värdefulla saker från Gud under sina prövningar, som de sedan kunde använda för att trösta och ge råd till Korintierna när de hamnade i liknande svårigheter. Gud gör så i våra liv också, om vi är villiga att lyssna. Han vill använda våra prövningar för att lära oss nyttja insikterna i vårt tjänst gentemot andra.

Befinner du dig i en mörk situation just nu? Låt dig i så fall uppmuntras av Pauli ord och erfarenhet. Lita på att Gud just nu leder dina steg samtidigt som Han inpräntar Sina sanningar i ditt hjärta, så att du senare kan dela med dig av dem till andra i liknande situationer. Du har då varit där förut och vet hur man hittar hem.

—Randy Kilgore


Fader, hjälp de som lider idag. Låt de se och erfara Din kärleksfulla närvaro i de mörkaste av stunder.


VÄL UTE I LJUSET, GLÖM ALDRIG VAD DU LÄRT DIG UNDER DE MÖRKA STUNDERNA.