Cross

”Jesus sade, jag är vägen och sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (John. 14:6)

 

Alla söker vi efter mening och glädje i våra liv. Jesus sade att Han är den enda vägen till en levande relation med Gud, den mest meningsfulla tillvaron och ett evigt liv tillsammans med Honom.

Vad var det som gjorde att människan förlorade gemenskapen med Gud? De första människorna, Adam och Eva, syndade mot Gud genom att överträda Hans enda förbud. På ett djupare plan handlade det om misstro om Guds godhet och avsikter, de trodde hellre på Satans lögner. Trots människans uppror i Edens lustgård, lovade Gud att sända en Återlösare när tiden var inne. Denne Återlösare/Frälsare var Herren Jesus, Guds enfödde Son.

Längtar du efter att få en relation med Gud som älskar dig oavsett? Berätta för Honom med dina egna ord, eller använd denna enkla bön:

 

Fader i Himmelen,

Tills nu har jag levt på mitt eget sätt, men jag vill börja leva för Dig.
Jag inser att jag syndat mot Dig, men förstår att Jesus till fullo betalt mitt straff
genom Sin död på korset och uppståndelse på tredje dagen.

Jag tar nu emot det offer som Han utfört i mitt ställe och förtröstar på Honom
som min levande Frälsare och Herre.

Tack för att Du förlåter mig och gör mig till Ditt barn.

Jag ber dessa saker i Jesu namn, Amen.

 

(1 John. 5:11-13)