forestRoad-HD

Bakgrund

Hoppets Väg är en icke samfundsbunden Kristen organisation vars huvudsyfte är att sprida Guds kärleksfulla Evangelium om Herren Jesus Kristus samt hjälpa människor att växa i sin tro. Vår motivation för detta är att ära och förhärliga vår kärleksfulle Fader i Himmelen.

Our Daily Bread Ministries - Our Daily Bread / Vårt Dagliga Bröd

Våren 2009 påbörjade vi ett samarbete med Our Daily Bread Ministries, som under lång tid gett ut ett dagligt betraktelsehäfte, Our Daily Bread (ODB). Detta samarbete innebar att vi erhållit tillstånd att kvartalsvis ge ut en svensk upplaga av ODB som fått namnet Vårt Dagliga Bröd, vars utgåva sträcker sig tillbaka till 2009.

Läs mer om Vårt Dagliga Bröd  arbetet.

In Touch Ministries - Predikningar med Dr. Charles Stanley

Hösten 2009 utökades vår verksamhet genom ett separat samarbete med In Touch Ministries (Atlanta, Georgia, USA) genom vilket vi fick tillstånd att sända Dr. Charles Stanleys (Pastor i First Baptist Church, Atlanta) predikningar över lokala TV-kanaler (Öppna Kanaler) här i Sverige. Först ut var Jönköping och kort därefter, Göteborg, Stockholm och Malmö.

Läs mer om vårt samarbete med In Touch Ministries .

Andlig litteratur - Översättningar

Förutom ovanstående samarbeten har vi även översatt engelsk Kristen uppbyggelselitteratur. Den första boken vi översatt var skriven av Dr. Bob Shelton med titeln "Guds Profetiska Plan", (Gods Prophetic Blueprint) och handlar om det som ligger i framtiden och som Gud låtit bli nedtecknat i form av profetior. Den andra boken är skriven av Dr. Charles Stanley, "30 Levnadsprinciper" (30 Life Principles). Boken ger goda råd hur man lever ett segerrikt liv i Kristus samt fördjupar sin gemenskap med Honom.

Läs mer om våra översättningar och var du kan köpa dem samt de engelska upplagorna.

Hantering av personuppgifter & cookies

Om du väljer att registrera dig, lagrar vi användarnamn samt den e-post adress du uppgett. Detta används endast för inloggning samt eventuella e-post utskick direkt från oss. Vi förmedlar aldrig vidare dina uppgifter till tredje part. Du kan närsomhelst begära att få dina registrerade uppgifter raderade. Kontakta i så fall oss.

Hoppets Väg använder cookies och andra liknande tekniker. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren när man besöker vår webbplats. Kunder och användare av vår webbplats samtycker till användningen av cookies. Man kan ställa in sin webbläsare så att cookies blockeras och man kan ta bort sedan tidigare lagrade cookies.

Gåvor

Hoppets Väg är en ideell organisation. Allt arbete möjliggörs tack vare vår trogne Gud och era gåvor.
Vill du stödja oss i spridandet av Evangeliet om Jesus Kristus och byggandet av Hans Rike?

Bankdetaljer:

Plusgirokonto: 49 21 29 - 2

Bankgironummer: 367 - 46 45

 

Tack för era böner och gåvor.

 

Alla Bibelcitat på vår hemsida är hämtade ur Svenska Folkbibeln © 1998, om ej annat uppgivits.