Books3

GPP-seGuds Profetiska Plan handlar om Bibelns profetior angående den yttersta tiden. Vi får klarhet i många ämnen som till exempel; Guds domar över mänskligheten, Antikrists ankomst, uppryckandet av Församlingen, Vedermödan, slaget vid Harmagedon och den Vita Tronen. Dr. Bob Shelton ger dessutom svar på många konkreta frågor och funderingar som vi bär på angående Bibelns budskap om vår framtid. Bland annat; När sker Församlingens uppryckande? Kan vi veta vem som är Antikrist? När tar han makten över jorden? Vilka är de 144.000?

 

 

Om författaren

BobShelton

Bob Shelton och hans fru Nancy verkade i tio år som missionärer i bortre Orienten. Därefter tjänade de som pastorspar i First Baptist Church i Michigan, USA. Dr. Shelton är en ofta anlitad konferenstalare inom ämnet Bibelns profetior.

 

 

 

 

Du kan köpa denna bok bl.a. på följande ställen:

www.semnos.com

www.nyamusik.se

Du hittar även boken hos välsorterade Kristna bokhandlare.

Share |