Books3

30Principer-seGud har ordnat med det perfekta livsmönstret för att du ska kunna uppleva livet på allra bästa sätt genom de många principer som finns nedtecknade i Bibeln. Livet behöver inte alltid vara besvärligt eller en ständig kamp. Det kan vara ett spännande äventyr, men allt börjar när vi studerar Hans Ord. Det är där du lär dig om Honom, Hans vägar och Hans fantastiska plan för ditt liv.

Boken har skrivits för att leda, trösta, instruera och lära dig att leva ett segerrikt kristet liv. När du öppnar Hans Ord och börjar studera Guds underbara sanningar, får du hopp för framtiden och en ny inblick i Hans många löften och välsignelser. Varje kapitel tar dig genom Bibeln och kopplar ihop dig med Livets källa som leder dig till ett andefyllt, segerrikt liv som Gud skapat dig för.

GPP-seGuds Profetiska Plan handlar om Bibelns profetior angående den yttersta tiden. Vi får klarhet i många ämnen som till exempel; Guds domar över mänskligheten, Antikrists ankomst, uppryckandet av Församlingen, Vedermödan, slaget vid Harmagedon och den Vita Tronen. Dr. Bob Shelton ger dessutom svar på många konkreta frågor och funderingar som vi bär på angående Bibelns budskap om vår framtid. Bland annat; När sker Församlingens uppryckande? Kan vi veta vem som är Antikrist? När tar han makten över jorden? Vilka är de 144.000?

feed-image RSS Prenumeration