Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Jakob 1:16-27

"Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.”
Jakob 1:25

Bibeln På Ett År:

Amos 4-6
Uppenbarelseboken 7

 


När jag anlänt till mitt hotell i Kampala, Uganda och min värdinna hade just kommit för att hämta upp mig till vårt seminarium. Hon tittade på mig med ett småleende . ”Vad är det som är så roligt?”, frågade jag. Hon skrattade och frågade, ”Har du kammat ditt hår?” Nu var det min tur att skratta, för jag hade verkligen glömt att göra detta. Jag hade visserligen kastat en blick i hotellets spegel, men hur hade jag kunnat missa detta?

I en praktisk analogi, ger Jakob oss en användbar bild av hur våra studier av Skriften kan bli mer användbara. Vi tittar i spegeln för att undersöka oss själva och ser om något behöver rättas till. Är håret kammat, ansiktet tvättat, skjortan korrekt knäppt etc. Som en spegel, hjälper Bibeln oss att rannsaka vår karaktär, attityd, tankar och handlingar (Jak. 1:23-24). Detta får oss att rätta till våra liv i enlighet med principerna som Gud uppenbarat. Vi kan ”...tyglar sin tunga…”(v.26) ”Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i sin nöd...” (v27). Vi kommer åhöra Guds Helige Ande inom oss ” ...och hålla oss obesmittade av världen, (v.27).

”Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag …” och tar den till oss i våra liv, kan vi bli välsignade i allt vad vi gör.(v.25). När vi tittar in i Skriftens spegel, kan vi ”...ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er”... (v.21). —Lawrence Darmani


Himmelske Fader, öppna våra ögon så vi kan se undren i din lag (Ps. 119:18). Hjälp mig att rätta till mitt liv i enlighet med vad Du visar i Skriften.


SOM EN SPEGEL REFLEKTERAR VÅR GESTALT, UPPENBARAR BIBELN VÅR INRE MÄNNISKA.