Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Hosea 6:1-6

"Låt oss lära känna Herren, ja låt oss sträva efter att lära känna honom.”
Hosea 6:3

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 27-29
1 Petr. 3

 

 


En skylt i vårt hem har texten "Gud finns närvarande vare sig du ”kän-ner” dig bjuden eller ej.” En modern version skulle kunna vara "Erkänd eller okänd, Gud är här."

Hosea, en profet i Gamla Testamentet som levde i slutet av åttonde århundradet f.Kr. (755-715), skrev liknande ord till Israels folk. Han uppmanade israeliterna att "kämpa på" (Hosea 6: 3) att erkänna Gud för de hade glömt Honom (4: 1). När folket glömde Guds närvaro började de vända sig från Honom (vers 12) och inom kort fanns det inget utrymme för Gud i deras tankar (se 10: 4).

Hoseas enkla men djupa insikt var att erkänna Gud, som påminner oss om att Han är nära och verkar i våra liv, både i glädje och i sorg.

Att erkänna att Gud, kan innebära att när vi får en befordran på jobbet, vet vi att Gud gav oss insikten om att avsluta vårt arbete i tid och med tillgängliga resurser. Om vår bostadsansökan avvisas, hjälper erkännandet av Gud som stöttar oss, eftersom vi litar på Honom att verka i situationen för vårt bästa.

Om vi inte kommer in på vårt val av högskola kan vi erkänna att Gud är med oss och finna tröst i Hans närvaro även i vår besvikelse. När vi njuter av vår middag, kan vi påminna

oss om Guds tillhandahållande av ingredienserna och ett kök för att förbereda måltiden.

När vi erkänner Gud, minns vi Hans närvaro i både framgångar och motgångar, oavsett om de är stora eller små i våra liv.

–Lisa Samra


GUD ÄR ALLTID NÄRVARANDE OCH I TJÄNST.