Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: 1 Petrus 2:11-21

"Uppför er väl bland hedningarna,... så att de ser alla goda gärningar ni gör”
1 Petrus 2:12

Bibeln På Ett År:

Hesekiel 24-26
1 Petr. 2

 

 


Amy bor i ett slutet land där det är förbjudet att predika evangeliet. Hon är utbildad sjuksköterska och arbetar med nyfödda barn, på ett stort sjukhus. Hon är så engagerad och professionell att hennes arbete blir omtalat, och många kvinnor är nyfikna på henne. De blir berörda och ställer sina frågor privat. Det är då som Amy öppet delar med sig om sin Frälsare.

På grund av Amys goda arbete har vissa medarbetare blivit avundsjuka och anklagat henne för att stjäla medicin. Hennes överordnade trodde inte på dem, och myndigheterna fann så småningom den skyldige. Denna händelse ledde till att några av hennes kollegor ville fråga om hennes tro. Hennes exempel påminner mig om vad Petrus säger: "Kära vänner… Uppför er väl bland hedningarna... så att de ser alla goda gärningar ni gör "(1 Peter 2: 11-12).

Vårt vardagsliv hemma, i vår arbetsmiljö eller i skolan påverkar andra när vi låter Gud arbeta i oss. Vi är omgivna av människor som iakttar hur vi talar och uppför oss. Låt oss lita på Gud och låta Honom styra våra handlingar och tankar. Då kommer vi att påverka dem, som inte tror och det kan leda till att vissa av dem vänder sig till Jesus.–Keila Ochoa


Fader, hjälp mig att leva på ett sådant sätt att Ditt namn kommer att hedras varhelst jag går.


VÅRA LIV TALAR HÖGRE ÄN VÅRA ORD.