Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Hebreerbrevet 10:19-25

"Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.”
Hebreerbrevet 10:24

Bibeln På Ett År:

Klagovisorna 3-5
Hebreerbrevet 10:19-39

 

 


Steven Thompson minneslopp för ”flera fötter”, en tävling i löpning för landets olika deltagare. Varje grupp har 7 deltagare, som springer tillsammans och håller i ett rep under de första två milen (engelska) av ett tremila lopp. När de passerat markeringen efter 2 miles så släpper gruppen repet och avslutar loppet individuellt. Varje persons tid är därför beroende av kombinationen av det gemensamma i gruppen och hans eller hennes hastighet.

Detta år var min dotters grupp invald för en strategi, som jag tidigare inte hade sett. De placerad den snabbaste löparen främst och den långsammaste strax bakom. Hon förklarade att deras mål var att den starkaste löparen skulle vara tillräckligt nära för att kunna säga uppmuntrande ord till den långsammaste löparen.

Deras plan kom mig att tänka på några textrader från boken brevet till Hebréerna. Där författaren manar oss till att ” Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse…” (Hebr.10:23) och ”...sporra varandra till kärlek och goda gärningar.”(v.24) Det finns säkert många sätt att förverkliga detta men författaren understryker att ”Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra,...” (v.25) Kalla till samling med andra troende och var levande i livet med tron!

Livets framfart kan upplevas mer än vi kan hantera i tider då vi blir frestade att tappa ”repet” i hopplöshet. Då vi springer tillsammans, låt oss uppmuntra varandra till att göra ett starkt lopp. –Kirsten Holmberg


UPPMUNTRAN GER ENERGI TILL SJÄLEN.