Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Filipperbrevet 1:19-26

"För mig är livet Kristus och döden en vinst"
Filipperbrevet 1:21

Bibeln På Ett År:
Jeremia 50
Hebreerbrevet 8

 

 


Doktor William Wallace var i tjänst för missionen som kirurg i Wuzhoyu i Kina 1940, när Japan attackerades av Kina, var Wallace i tjänst på Stout Memorial Hospital (sjukhus) vid den tiden. Doktorn beordrade att lasta på sin utrustning på kanalpråmar och fortsatte att fungera som ett sjukhus medan det flöt uppför och nedför floderna, detta för att undvika attacker från soldaterna.

Under den farliga tidsperioden var Filipperbrevet 1:21 en av Wallaces favoritvers, som påminde honom att om han levde hade han arbete att utföra för Frälsaren. Men om han dog så hade han löftet om evigheten med Kristus. Denna vers fick en speciell mening, när han falskt anklagad kom i fängelset 1951och dog där.

Paulus text visar på en djup tro, som vi kan ta till oss som efterföljare till Kristus. Det övertygar oss att möta prövningar och även vid fara för Hans mission. Det är en tillgivenhet som fås av den Helige Ande och böner av våra närmaste.(v.19) Det är också ett löfte. När vi överlämnar oss själva till tjänst under svåra omständigheter, så skall det påminna oss om att när vårt liv och arbete når slutet kommer att fortfarande glädje av evigheten med Jesus framför oss.

I våra svåraste stunder med hjärtan som villigt vandrar med Kristus nu, och med våra ögon stadigt fokuserade på löftet om evigheten med Honom, blir våra dagar i vår tjänst att välsigna andra med Guds kärlek. —Randy Kilgore


Käre Herre gör mig villig att tjäna i tider av svaghet och i tider av styrka.


UPPOFFRINGAR TILL GUD ÄR MÖJLIGHETER TILL ATT BEVISA HANS KÄRLEK.