Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: 2 Mosebok 3:7-12

"Herren sade ”Min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro.”
2 Mosebok 33:14

Bibeln På Ett År:

Jeremia 48-49
Hebreerbrevet 7

 

 


Den orolige fadern och hans tonårige son satt framför ett ”med-ium” (någon som tro sig kunna se in framtiden). ”Hur långt bort ska din son resa?” frågade mediet. ”Till den stora staden ”svarade fadern, ”och han måste vara borta för en lång tid.” Fadern överräcktes en talisman (en sak som bringar lycka), han sade, ”Den här kommer att skydda dig vart du än går.”

Jag var den pojken. Hur som helst så kunde mediet och talismanen inte göra något för mig. Men i staden blev jag istället frälst och satte min tro på Jesus. Jag kastade bort talismanen och höll mig till Kristus. Att ha Jesus i mitt liv garanterade Guds närvaro.

Trettio år senare är min far numera en troende, talade till mig när vi skyndsamt körde min bror till sjukhuset, ”Låt oss först bedja; att Guds Ande är med dig och kommer att vara med dig hela vägen”. Vi hade lärt oss att Guds närvaro och makt är vår enda säkerhet.

Moses lärde sig en särskild läxa. Han hade en utmanande uppgift från Gud och det var att leda folket ut ur fångenskapen i Egypten och in till det Förlovade Landet (2 Mos. 3:10). Men Gud försäkrade honom ”Jag ska vara med dig.” (v.12).

Vår livsresa har också utmaningar, men vi är försäkrade om Guds närvaro. Som när Jesus talade till Sina lärjungar, ”Och se jag är med er alla dagar till tidens slut.”(Matt.28:20)

–Lawrence Darmani


När resan tycks vara lång och tråkig, käre Herre, hjälp mig att komma ihåg att Du reser tillsammans med mig.


DU BEHÖVER INTE FRUKTA VART DU ÄR PÅVÄG NÄR JESUS GÅR MED DIG.