Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Filipperbrevet 2:1-11
"Var så till sinnes som Jesus var.”
Filipperbrevet 2:5


Bibeln På Ett År:
Jeremia 46-47
Hebréerbrevet 6

 

 


Den 92 årige gamle Morrie Boogaart stickade mössor åt hemlösa människor. Han stickade även när han var sängbunden. Det berättas att han har tillverkat mer än 8 000 mössor under femton år. Istället för att fokusera på sin hälsa och begränsningar så tittade Boogaart bortom sig själv och gjorde vad han kunde för att se andras behov utanför sina egna. Han förklarade att hans arbete gjorde så att han mådde bra och gav honom ett syfte. Han sade ”Jag kommer att göra det så länge tills jag ska komma hem till Herren” vilket också hände i februari 2018. Fast de flesta mottagarna av mössorna inte kände till hans livshistoria eller hur mycket han offrade till att skapa varje mössa, Morries enkla handling till att utrycka sin kärlek, har nu inspirerat människor runt om i världen.

Vi kan också se tillbaka på våra ansträngningar och sätta andra före oss själva och efterlikna vår kärleksfulle Frälsaren, Jesus Kristus (Fil.2:1-5). Gud som människa, Konungarnas Konung tog på sig ”en tjänares gestalt” som en verklig människa (v. 6-7).

Som troende i Jesus, är det vår skyldighet att visa kärlek och visa på omsorg för andra genom alla former av vänlighet. Till och med då vi tror att vi inte har så mycket att erbjuda, så kan vi ta på oss en tjänareroll. Vi kan aktivt leta upp möjligheterna till att göra skillnad i människors liv genom att helt enkelt göra vad vi kan.

–Xochitl Dixon


Herre, tack för att Du påminner oss om att vi kan göra skillnad, när vi på ett enkelt sätt älskar andra med våra ord och handlingar på en vanlig dag.


VI KAN TA EFTER KRISTI KÄRLEK GENOM ATT GÖRA VAD VI KAN FÖR ATT BETJÄNA ANDRA