Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: 1 Kungaboken 3:16-28

"Ge din tjänare ett lydigt hjärta”
1 Kungaboken 3:9

Bibeln På Ett År:
Jeremia 34-36

Hebréerbrevet 2

 

 


En man åtalade en kvinna och anklagade henne för att hon hade tagit hans hund. Framför domstolen sade kvinnan att hennes hund inte kunde vara hans och berättade om honom för domaren, var hon hade köpt hunden. Den riktiga ägarens identitet avslöjades när domaren släppte hunden lös i rättssalen. Svansen viftade och genast sprang hunden till mannen.

Salomo en domare i det gamla Israel behövde lösa ett särskilt fall. Två kvinnor som påstod vara modern till samma gossebarn. Efter att ha övervägt de bådas argument, bad han om ett svärd för att dela på barnet i två delar. Den riktiga modern bönade o bad Salomo att ge barnet till den andra kvinnan. Genom att välja på att rädda livet på sonen, fast hon inte kunde få honom gav Salomo barnet till henne. Visdom är nödvändig när vi ska bestämma om rättsvisa och moral, rätt och fel.. Om vi verkligen värderar visdom, kan vi fråga Gud om ett insiktsfullt hjärta, just som Salomo gjorde. Gud svarar på våra frågor genom att hjälpa oss att balansera våra behov och önskningar med intresse för andra. Han kan också hjälpa oss att väga kortsiktiga önskningar mot det långsiktiga (ibland det eviga) vinster så att vi kan ära honom i hur vi lever.

Vår Gud är inte enbart en perfekt domare i vishet, Han är också en personlig rådgivare, som är villig att ge oss gudomlig visdom i i allt (Jakob 1:5) –Jennifer Benson Schultz


Jag ärar Dig Gud, som den sanna källan till visdom. Hjälp mig att visa mig hur jag tar de rätta besluten. som ger Dig ära till Ditt namn


BEHÖVER DU VISDOM? SÖK EFTER VISDOM, SOM ENDAST DU KAN FÅ FRÅN GUD