Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Psaltaren 74:4-8, 12-23

"Stå upp Gud, och för din talan! ”
Psaltaren 74:22

Bibeln På Ett År:

Jeremia 32-33
Hebreerbrevet 11

 

 


En nyhetsjournalist skrev rubriken ”den enda dödslögnens dag för Kristna, som nu funnits i åratal.” Dessa attacker mot Söndagens gudstjänstfirare skrevs i April 2017. Det är inte något vanligt ämne att skriva om blodsutgjutelse i en församling. Men vi kan finna hjälp från andra som känner väl till denna smärta.

Större delen av folket i Jerusalem var i fångenskap och hade blivit slagna när Asaf skrev psalmen 74. Han öppnade sitt hjärta och ”vällde” ut sin ångest, han beskrev förstörelsen av templet från händerna på obarmhärtiga inkräktare. ”Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss” Asaf skrev vidare att ”De har satt eld på din helgedom, ända till grunden har de orenat ditt namns boning.”

Denna sanning ledde till att Asaf prisade Guds mäktiga makt till och med Hans befrielse tycktes vara frånvarande i den stunden.”Tänk på förbundet” Asaf bad. ”Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam, låt den fattige och behövande prisa ditt namn.”(vv.20-21)

När rättvisa och barmhärtighet tycks vara frånvarande, Guds kärlek och makt är inte på något sätt i avtagande. Med Asaf kan vi trosvisst säga. ”Men Gud är min Konung” –Tim Gustavsson


Herre som psalmisten vill vi bedja för äran av Ditt namn. Visa Dig stark och barmhärtig. Res upp och försvara Din sak.


GUD FÖRSVARAR SITT NAMN.