Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Matteus 9:35-38

" När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem... som får utan herde.”
Matteus 9:36

Bibeln På Ett År:

Jeremia 24-26
Titusbrevet. 2

 

 


Den unga flickan Anne Frank blev berömd för sin dagbok, som beskrev när hon och familjen var gömda under Andra Världskriget. När hon senare fängslades i ett Nazistiskt dödsläger. De som var med henne sade ”Hennes tårar (för medfångar) slutade aldrig att rinna” då man uppfattade henne ”som en välsignad närvaro för alla dem som kände henne” Just därför som den intellektuelle Kenneth Baily fastslog att Anna aldrig visade ”brist på medlidande” för de som lider?

Medlidande för dem som lider kan vara ett resultat av att leva i en bruten värld. De är många, som är i mänskligt lidande, kan även finnas i de bästa omständigheter hos oss. Jesus visade aldrig brist på medlidande för dem som for illa. I Matteus 9:35-36 läser vi ”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När Han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan Herde”

I vår värld lider vi inte bara av det fysiska utan också av vår andliga brutenhet. Jesus kom för att möte våra behov och utmanade hans efterföljare till att delta i Hans arbete (vv. 37-38). Han bad att Fadern skulle ta fram medarbetare, som kunde möta alla behoven omkring oss. De som kämpade med ensamhet, synd och sjukdomar. Må Fadern ge oss ett hjärta för andra, en spegling av Hans hjärta. Hans andliga styrka så att vi kan utrycka Hans medlidande omsorg till dem som lider. –Bill Crowder


I EN VÄRLD FYLLD MED HJÄRTESORG, KAN VI VISA PÅ JESU MEDLIDANDE.