Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Lukas 22:39-46

"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.”
Ordspråksboken 3:5

Bibeln På Ett År:

Jeremia 15-17
2 Timotheosbrevet 2

 

 


Kamil och Joelle var förtvivlade när deras 8-åriga dotter blev diagnostiserad med en sällsynt form av leukemi. Sjukdomen medförde meningit och en stroke . Rima föll i koma. Sjukhusets medicinska team rådde hennes föräldrar att förbereda sig för Rimas begravning i och med att de gett henne 1% möjlighet att överleva.

Kamil och Joelle fastade och bad för ett under. ”När vi ber,” sade Kamil, ”vi måste lita på Gud oavsett vad. Och be som Jesus ”inte min vilja, Fader, utan Din.” ”Men jag vill så mycket att Gud ska hela henne!” Joelle svarade ärligt. ”Ja! Och vi borde be om det!” svarade Kamil. ”Men det ärar Gud när vi ger oss helt till Honom, även när det är svårt, för det är vad Jesus gjorde.” (Rom.12:1-2)

Innan Jesus blev korsfäst, bad Han, ”Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din” (Luk. 22:42). Genom denna bön visade Jesus på att lydnaden till Fadern var viktigare än allt annat.

Att överlämna våra önskningar till Gud är inte alltid lätt och Hans visdom kan ibland vara svår att förstå. Kamil och Joelle’s fick bönesvar på ett anmärkningsvärt sätt—Rima är idag en frisk femtonåring.

Jesus förstår varje kamp. Även när, för vår skull, Hans bön till Fadern fick ett nej, visade Han hur man litar på Gud i varje situation. —James Banks


Jag vill ge mig helt till Dig och tackar för allt det jag får vilket är av nåd.


GUD FÖRTJÄNAR ALLTID VÅR TILLBEDJAN OCH LOVPRISNING.