Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Efesierbrevet 2:1-10

"Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.”
Efesierbrevet 2:10

Bibeln På Ett År:

Jeremia 12-14
2 Tim.1

 

 


Min vän väntade på att betala för matvarorna när mannen framför henne vände sig mot henne och räckte henne en kupong värd $10 (ca 100 kronor) för hennes räkning. Av trötthet brast hon ut i gråt p.g.a. hans vänlighet; sedan började hon skratta för att hon hade gråtit. Den oväntade vänligheten berörde hennes hjärta och gav henne hopp under en period av utmattning. Hon tackade Herren för Hans godhet förmedlad genom en annan person.

Frågan om givande var ett av ämnena som Paulus berörde i sitt brev till Kristna hedningar i Efesos. Han sade att de skulle lämna det gamla livet bakom sig och omfamna det nya, samt säga att de var Frälsta av nåd. Från denna Frälsning av nåd följer vår önskan att ”göra goda gärningar,” ty vi har skapats till Guds avbild och är Hans ”verk” (2:10). Vi kan som mannen i kassakön sprida Guds kärlek genom vårt handlande dagligen.

Vi behöver självfallet inte ge saker för att visa på Guds nåd; vi kan visa Hans kärlek genom mycket annat handlande. Vi kan ta oss tid för att lyssna till någon när de talar till oss. Vi kan fråga någon hur de mår. Vi kan stanna upp för att hjälpa någon med behov. När vi ger till andra, får vi i gengäld erfara glädje (Apg. 20:35). —Amy Boucher Pye


Himmelske Fader, Du skapade oss till Din avbild och vi gläds över att vi kan föra Din kärlek vidare. Hjälp oss se våra möjligheter därtill idag.


GENOM ALLT VI FÅTT FRÅN GUD KAN VI VISA GUDS KÄRLEK TILL ANDRA.