Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Jeremia 8:8-15

"Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.”
Romarbrevet 5:1

Bibeln På Ett År:

Jeremia 6-8
1 Timotheosbrevet 5

 

 


Hoppas du på fred?” frågade en journalist Bob Dylan 1984.

”Det kommer inte att finnas någon frid,” svarade Dylan. Hans svar kritiserades och ändå förnekade man inte att frid inte alltid kan erhållas.

Ungefär 600 år före Kristus förutsåg de flesta profeterna fred. Guds profet Jeremia var inte en av dem. Han påminde folket att Gud hade sagt, ”Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk” (Jer. 7:23). Ändå brydde de sig inte om Herren och Hans befallningar. Deras falska profeter sade, ”De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: ”Allt står väl till, allt står väl till” (Jer. 8:11), men Jeremia förutsåg en katastrof. Jerusalem föll 586 f.Kr.

Fred är sällsynt. Men mitt i Jeremias bok står det viktiga profetior som talar om att Gud obevekligt älskar sitt folk. ”Med evig kärlek har jag älskat dig” sade Gud till Sitt upproriska folk. ”Än en gång skall jag upprätta dig” (Jer. 31:3-4).

Gud är kärlek och ger oss Sin frid. Konflikter kommer p.g.a. vår olydnad mot Gud. Synd hindrar fred i världen. Jesus kom till jorden för att försona oss med Gud och ge oss inre frid. ”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus” skrev aposteln Paulus (Rom. 5:1).

Oavsett om vi befinner oss i en krigszon eller befinner oss i en blomstrande hemmiljö där rädsla för krig råder så, erbjuder Jesus Sin frid. —Tim Gustafson


ENDAST GENOM JESUS KAN VI HA FULLKOMLIG FRID.