Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Apostlagärningarna 2:22-36

"Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.”
Apostlagärningarna 2:24

Bibeln På Ett År:

Jeremia 3-5
1 Timotheosbrevet 4

 

 


När jag simmade med vännerna Gulf of Mexico blev Caitlyn attackerad av en haj som grep tag om hennes ben och slet på hela hennes kropp . För att bemöta anfallet pucklade hon på hajens käft. Angriparen släppte sitt grepp och simmade besegrad bort. Även om dess bett orsakat flera skador som krävde mer än hundra stygn, så kunde hajen inte behålla greppet om Caitlyn.

Berättelsen påminner mig om att Jesus i sin kraft besegrade ”döden” som dog och tog bort dess förmåga att avskräcka och besegra Jesu följeslagare. Enligt Petrus, ”Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden” (Apg. 2:24).

Petrus sade dessa ord till en folksamling i Jerusalem. Bland dem kan ha funnits någon som deltagit i att ropa ut, ”Korsfäst honom” för att få Honom dömd (Matt. 27:22). Petrus förklarade vidare att detta ledde till att romerska soldater fäste Honom på ett kors på vilket Han fick hänga tills de hade förklarat Honom död. Jesu kropp fördes till en uthuggen grav där Han förblev i tre dagar och tre nätter tills Gud uppväckte Honom. Efter Sin uppståndelse talade (och åt) Petrus m.fl. med Honom och efter fyrtio dagar fick de se Honom tas upp till Himmelen (Apg. 1:9).

Jesu liv på jorden avslutades under fysiskt och andligt lidande, och ändå besegrade Gud graven. Härigenom så saknar döden och alla andra strider förmåga att för evigt ha grepp om oss. En dag får alla troende erfara evigt liv i Guds närvaro. Detta borde vi ha i åtanke vilket ger oss fullkomlig frid. —Jennifer Benson Schuldt.


JESUS BESEGRADE DÖDEN.