Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Matteus 7:13-14

"den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”
Matteus 7:14

Bibeln På Ett År:

Jeremia 1-2
1 Timotheosbrevet 3

 

 


Jag har ett vackert foto av en ung man som rider i Colorados berglandskap. Han funderar på vilken väg framför som han skall ta. Det påminner mig om Robert Frosts dikt ”The Road Not Taken.” I dikten föreställer Frost sig två vägar som ligger framför honom. Båda är lika lockande, men han tvivlar på att han återvänder till denna plats igen och insåg därmed att han var tvungen att välja en av vägarna. Frost skrev, ”Två vägar gick åt olika håll i skogen, och jag valde den som hade nyttjats minst, och det gjorde skillnad.”

I Jesu Bergspredikan (Matt. 5-7), så förklarade Han för åhörarna, ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den” (Matt. 7:13-14).

På vår resa genom livet, får vi göra många val om hur vi ska agera. Många alternativ kan verka vara lockande och attraktiva, men endast en gäller för ett verkligt liv. Jesus begär att vi ska vandra som en lärjunge i lydnad till Guds Ord—att följa Honom i stället för att göra som alla andra.

När vi tänker på vägen framför oss, må Gud ge oss visdom och mod till att gå Guds väg livets väg. Det har betydelse för oss och dem vi älskar. —David McCasland


Herre, hjälp oss idag att se vägen Du visat oss till och hjälp oss att hålla oss på den


JESUS ÄR SANNINGEN OCH LIVET.