Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: 2 Korinthierbrevet 4:7-18

"Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.”
2 Korinthierbrevet 4:7

Bibeln På Ett År:

Jesaja 65-66
1 Timotheosbrevet 2

 

 


När jag var en ung mor så började jag dokumentera min dotters första år. Varje månad fotograferade jag henne för att kunna se hur hon växt och förändrats. Ett av dessa är mitt favoritfoto där hon glatt sitter i en urholkad pumpa, som jag köpt av en lantbrukare i närheten. Där satt hon, mitt hjärtas fröjd, helt omgiven av en enorm pumpa. Pumpan förtorkade de följande veckorna, men min dotter fortsatte att växa och frodas.

Sättet som Paulus beskriver sanningen om vem Jesus är påminner mig om detta foto. Han liknade denna kunskap om Jesus i våra hjärtan förvarade i ett lerkärl. Med tanke på vad Jesus gjorde för oss ger det mod och kraft för att kunna hålla ut i våra kamper trots att ”Vi är på allt sätt trängda” (2 Kor. 4:8). Men med kraft från Gud i våra liv, så ”nerslagna men inte utslagna” (v.9).

Precis liksom pumpan gradvis förmultnade, kan vi känna av våra prövningars påfrestningar. Men glädjen från Jesus inom oss kan fortsätta att expandera trots dessa utmaningar. Vår kännedom om Honom—Hans verksamma kraft i våra liv—är skattkällan förvarad i våra bräckliga ”lerkärl.” Vi kan mitt i våra svårigheter frodas p.g.a. Hans verkan inom oss. —Kirsten Holmberg


Fader, tack för att Du lagt Din sanning i mitt hjärta och liv. Hjälp mig att hålla ut vid prövningar som kommer i min väg. Må andra se vad Du gjort och gör i mitt liv och sedan också ta emot Honom.


GUD ÄR FULLT VERKSAM I VÅRA LIV.