Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Ordspråksboken 3:21-31
"Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den.”
Ordspråksboken 3:27

Bibeln På Ett År:
Jesaja 56-58

2 Thessalonikerbrevet 2

 

 


Orkanen Harvey ledde till katastrofala översvämningar i östra Texas 2017. Regnangreppet höll tusentals människor fångade i sina hem, oförmögna att kunna fly från flodvågorna. Till det som kallades för ”Texas Navy” skänkte många civila personer från andra delar av delstaten, liksom övriga landet och även båtar för att kunna evakuera de drabbade.

Agerandet av dessa generösa men o kvinnor får mig att tänka på uppmuntran som Ordspråksboken 3:27 uppmanar oss till att hjälpa andra när vi har möjlighet därtill. De som kom till undsättning hade förmåga att kunna agera till förmån för dem som var i behov, genom att medföra sina båtar. Deras handlande visade på en vilja att använda sina resurser till förmån för andra.

Vi kanske inte alltid har tillräcklig förmåga för uppgiften; ofta kan vi bli som förlamade genom att vi saknar skicklighet, erfarenhet, resurser eller tid för att hjälpa andra. Vid sådana tillfällen kan vi ta till något annat att göra och därmed avfärda något som kunde vara till hjälp för någon annan. Texas Navy kunde inte hindra vattenmassornas framfart och inte heller bestämma över nationens hjälpinsatser. Men människor kunde använda det de hade nämligen sina båtar. Detta för att se till medmänniskors behov. Må vi föra ut våra ”båtar” och vad det nu kan vara för att komma andra till hjälp. —Kirsten Holmberg


Fader, allt jag har är från Dig. Hjälp mig att alltid även använda det för att hjälpa andra.


GUD FÖRSER SITT FOLK ÄVEN GENOM SITT FOLK.

Share |