Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Jesaja 46:3-13

"Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning. Sela.”
Psaltaren 68:19

Bibeln På Ett År:

Jesaja 45-46
1 Thessalonikerbrevet 3

 

 


Far, släpp mig inte!”

”Jag ska inte. Jag tar hand om dig. Jag lovar.”

Jag var en liten pojke som var vettskrämd för vattnet, men min far ville lära mig att simma. Han tog mig avsiktligt bort från poolkanten där vattnet gick över mitt huvud och där han var mitt enda stöd. Där ville han lära mig att slappna av och bara flyta.

Det rörde sig inte bara om en simlektion; det rörde som att lära sig ha tillit. Jag visste att min far älskade mig och aldrig skulle överge mig och han skulle aldrig avsiktligt låta mig bli skadad, men jag var ändå rädd. Jag höll då hårt om hans hals tills han försäkrade mig om att allt skulle vara bra. Med tiden visade det sig att hans tålamod skulle ge resultat och jag lärde mig att simma. Men jag måste först ha lärt mig att lita på honom.

När jag känner mig överväldigad av svårigheter, erinrar jag mig dessa tillfällen. De påminner mig om Herrens försäkran till Sitt folk: ”Ända till er ålderdom är jag Denne, och till dess ni blir grå skall jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen skall jag stödja er, jag skall bära och rädda er” (Jes. 46:4).

Vi kanske inte alltid upplever att Gud har Sina armar om oss, men Herren har lovat att Han aldrig kommer att överge oss (Hebr. 13:5). När vi vilar i Hans omsorg och löften. Han är med oss och hjälper oss att ha tillit till Honom. Han befriar oss från vår oro för att vi ska kunna erfara frid hos Honom. —James Banks


Abba, Fader, jag prisar Dig för att Du leder mig genom livet. Ge mig tro så att jag förstår att Du alltid är med mig.


ENDAST GENOM GUDS SON KAN VI ERFARA VERKLIG FRID.