Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Job 12:7-10

"Men fråga boskapen, den skall undervisa dig, fåglarna under himlen, de skall ge dig svar”
Job 12:7

Bibeln På Ett År:

Jesaja 43-44
1 Thessalonikerbrevet 2

 


Hänförda, fick våra barnbarn på nära håll bevittna räddningen av en vithövdad havsörn. De tilläts även att vidröra den. När djurskötaren berättade om den mäktiga fågeln, då flög den till hennes arm. Jag blev förvånad då jag fick veta hur stor vingbredden var c:a, två meter bred och eftersom fågelns ben var ihåliga, så vägde den mindre än fyra kilo.

Detta påminde mig om den magnifika örn, som jag sett sväva över en sjö, redo att dyka ner för att fånga ett byte i sina klor. Men jag föreställde mig en annan stor fågel, en blå häger som jag smugit mig på och som stod stilla intill en damm. Den stod redo att med dess långa näbb hugga ner i vattnet. Bland nästan 10 000 fågelarter är det speciellt dessa två fåglar, som direkt för mina tankar till vår Skapare.

I Jobs bok så debatterar Jobs vänner om orsaken till varför han fick lida och frågade, ”Kan du utforska Guds djuphet? Kan du utröna den Allsmäktiges fullkomlighet?” (se Job 11:5-9). Till svar förklarade Job, ”Men fråga boskapen, den skall undervisa dig, fåglarna under himlen, de skall ge dig svar” (Job 12:7). Djuren vittnar till sanningen att Gud skapade och har omsorg och kontroll om Sin skapelsen. ”I hans hand är allt levandes själ och alla mänskliga varelsers anda.” (Job 12:10).

Då Gud bryr Sig om fåglar (Matt. 6:6:26; 10:29), kan vi vara säkra på att Gud älskar och bryr Sig om både dig och mig, även när vi inte förstår vår egen situation. Se dig om och lär från Honom.

—Alyson Kieda


Himmelske Fader, öppna våra ögon så att vi kan lära oss mer om Dig från allt Du har skapat.


SKAPELSEN VITTNAR OM GUDS EXISTENS.