Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: 1 Johannesbrevet 1:1-4; Johannes 21:24-25

"Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas.”
Johannes 21:25

Bibeln På Ett År:

Jesaja 37-38
Kolosserbrevet 3

 


Jag älskade som flicka att besöka vårt lilla lokala bibliotek. En dag, då jag gick igenom bokhyllorna på avdelningen för unga vuxna, så tänkte jag att jag nog kunde läsa varje bok. I min iver så glömde jag något viktigt att de nya böcker fyllde på hyllorna regelbundet. Även om jag gjorde tappra försök att gå igenom dem, så blev det alldeles för många böcker.

Nya böcker fortsätter att fylla på bokhyllorna. Aposteln Johannes skulle nog ha blivit förvånad över tillgången av böcker idag efter ha skrivit fem böcker i Nya Testamentet , Johannes Evangeliet; 1, 2 och

3 Johannesbrev och Uppenbarelseboken, som var handskrivna pergamentrullar.

Johannes skrev dessa böcker eftersom han var driven av den Helige Ande för att ge Kristna ett ögonvittnes redovisning av Jesu liv och tjänst (1 Joh. 1:1-4). Men det Johannes nedtecknade berörde endast en bråkdel av det Jesus gjorde och undervisade om under Sin tjänst. Johannes förklarade i själva verket att om allt som Jesus gjorde skulle nedtecknas ”Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas” (Joh. 21:25).

Johannes påstående gäller även idag. Trots alla böcker som skrivits om Jesus, så skulle inte världens bibliotek kunna rymma varje berättelse om Hans kärlek och nåd. Vi kan också glädjas åt egna berättelser och erfarenheter, som vi kommer att för evigt kunna berätta om. —Lisa Samra


LÅT DITT LIV ÅTERSPEGLA JESU KÄRLEK OCH NÅD.