Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Markus 14:16-26

"Jag tror, därför talar jag, jag som plågades svårt,”
Psaltare 116:10

Bibeln På Ett År:

Jesaja 34-36
Kol 2

 


Två män hade under tio år väntat på sin avrättning för att ha smugglat droger. Under tiden i fängelset fick de erfara om Guds kärlek visad genom Jesus och deras liv blev därmed förvandlade. När det var dags att stå inför avrättningspatrullen så vände de sig mot sina avrättare och citerade Herrens bön och sjung ”Förunderlig Nåd.” P.g.a. deras tro på Gud, så kunde de genom kraft från den Helige Ande förmå dem att möta döden med fantastisk mod.

De följde trons väg som Jesus visat på. När Jesus talade om att Hans död var nära förestående så tillbringade Han en del av kvällen med bl.a. att sjunga med Sina vänner. Det är märkligt att Han under sådana omständigheter kunde sjunga, men det som är ännu mer anmärkningsvärt är vad Han sjöng. Den kvällen intog de en Påskmåltid som alltid avslutades med några Psaltarpsalmer som rubriceras som Hallel, Psaltaren 113-118. Den kvällen, inför Sin död, sjöng Jesus ”dödens band omslöt mig” (Ps. 116:3) och ändå så prisade Han Gud för Hans trogna kärlek (117:2) och tackade Honom för syftet med sin död.(118:14). Helt säkert var dessa verser en tröst för Jesus inför Sin korsfästelse.

Jesu tillit till Gud var så stor att trots att Han närmade Sin död—en död som Han inte förtjänade—valde Han att sjunga om Guds kärlek. P.g.a. Jesus så kan vi också känna oss trygga oavsett vad vi möter. Gud är med de Sina. —Amy Peterson


Fader, hjälp oss att växa i vår tro, så att när vi möter prövningar eller står inför döden, så kan vi också med full tillit sjunga om Din kärlek.


HUR LJUVLIGT KLINGAR GUDS NÅD.